You are currently viewing Godišnjica tiskanja Judite Marka Marulića

Godišnjica tiskanja Judite Marka Marulića

Na današnji dan, 13. kolovoza 1521. godine u Mlecima otisnuta je Judita Marka Marulića Splićanina, prvi umjetnički ep hrvatske književnosti ispjevan na hrvatskome jeziku. Punim imenom “Libar Marka Marula Splićanina u kom se uzdrži istorija svete udovice Judit u versih hrvacki složena”, Judita je biblijsko-vergilijanski ep na čakavskom narječju nastao na temelju starozavjetne pripovijesti o hrabroj udovici Juditi, koja je spasila Betuliju zavođenjem i ubojstvom asirskog vojskovođe Holoferna. Iako preuzeta iz Biblije, priča alegorijski upućuje na Marulićevu suvremenost, koju obilježava strah i neizvjesnost pred najezdom Osmanlija. Ep je dovršen 1501., vjerojatno 22. travnja, a književni povjesničari različito objašnjavaju činjenicu da je dvadeset godina čekao u ladici.

Judita sadržava šest pjevanja, a napisana je dvostruko rimovanim dvanaestercem, koji u Marulića ima i prijenosnu rimu. Ep je napisan po humanističkim poetičkim pravilima, ali donosi i elemente moderne petrarkističke poezije jer Juditinu ljepotu Marulić slika u maniri “Kanconijera” odnosno Caritea, Tebaldea, Aquilana, Bemba i drugih poznatih renesansnih epigona.

Tihomir Mršić